Thẻ bài mã vạch

Chúng tôi có quy trình sản xuất in ấn hoàn toàn tự động để đáp ứng nhu cầu của bạn về thẻ bài có
mã vạch.

Thẻ bài treo quần áo

Chúng tôi sản xuất nhiều loại thẻ treo và nhãn để đáp ứng nhu cầu của bạn: In nhiều màu,Nhãn phủ Vanish, Nhãn ép nhũ, Nhãn phủ dầu bóng, Nhãn phủ dầu mờ, UV,cán màng, in lụa hoặc dập chìm, dập nổi chữ, bồi, bế…

Sản phẩm khác

Nhãn RFID – Nhãn thông minh cho nhiều loại sản phẩm

Sản phẩm khác

Nhãn – Nhãn, Stickers